Афиша. Музичко Друштво «Станковић» у Недельу 25 Марта. На сербск. яз. [25 марта 1934]

Афиша. Музичко Друштво «Станковић» у Недельу 25 Марта. На сербск. яз. [25 марта 1934]