Книга. Белая стая: Стихотворения. – 3-е изд. – СПб.: Алконост, 1922. 1922 г.

Книга. Белая стая: Стихотворения. – 3-е изд. – СПб.: Алконост, 1922. 1922 г.